Styrelsen

Ordförande:

Sekreterare:

Vice Sekreterare: 

Kassör:

Ledamöter:

Suppleanter: 

Dirigent:

Materialförvaltare:

Valberedning:

Webansvarig: Susanna Rytterås 

 

Första Maj Hällekis kuriren (10)Foto: Stefan Sjöö, Hällekis kuriren.