Styrelsen

Ordförande: Simon Sjöstrand

Sekreterare: Hanna Widlund

Vice Sekreterare: Elin Bengtsson

Kassör: Elin Bengtsson

Ledamöter: Dan-Olof Johansson, Lena Öberg

Suppleanter: Petra Hertzberg, Roland Bertilsson

Dirigent: Lena Öberg  -  hallekismusikkar@live.se

Materialförvaltare: Hanna Widlund, Elin Bengtsson

Valberedning: Eleonor Frisk, Johan Thorstensson

Webansvarig: Susanna Rytterås  -  wells_girl86@yahoo.se

 

Första Maj Hällekis kuriren (10)Foto: Stefan Sjöö, Hällekis kuriren. Närmast kameran vår ordförande Simon.