Musik på Bruket var ett populärt evenemang som Hällekis Musikkår arrangerade i 20 år. Initiativet togs från början av Stig Jonsson i slutet av 1980-talet. Sista året det hölls var 2008 efter att musikkåren beslutade att det var slut på de ideella krafterna och dags att avsluta den här traditionen. Under åren hann många uppträda på scenen på Falkängen. I sista upplagan var det Halvfranska Hottkvintetten från Falköping, Dragspelsklubben från Lidköping och Tant Bertas Jazzkapell från Göteborg. Brukslotten var alltid ett populärt inslag. Lotter såldes och vinsterna blev många från Götenes företag och butiker.

Sista musik på Bruket 2008

 

2005 Musik på Bruket Stipendium

Musik på Bruket 2005Musik på Bruket 2005.

2007 Musik på Bruket..