Folkets Hus i Hällekis

Hällekis kuriren www.hallekis.com
                 Foto: www.hallekis.com (Hällekis kuriren)

Folkets Hus i Hällekis uppfördes 1992 och låg vid Falkängens parkering med utsikt mot en del av hamnen i Hällekis. Byggnaden användes som samlingslokal för Hällekisborna, som lokal till fester och andra arrangemang, och hemvist för Hällekis Musikkår som hyrde in sig i ett rum på övervåningen och övade i salen varje måndag kväll.

P4070108                                            Foto: Magnus. Samövning i Folkets Hus 2014 Hällekis Musikkår och Paradorkestern

 

19 Juli 2014 runt 01.00 natten till lördagen skedde en brand som snabbt totalförstörde byggnaden så mycket att brandkåren bara kunde se till att elden inte spred sig till Falkängen som ligger nära. Vi vet inte i nuläget om föreningen som ägde lokalen kommer bygga upp den igen eller inte.

19 juli 2014

                                                  Foto: www.hallekis.com

Hällekis Musikkår jobbar i nuläget för att kunna komma igång som det är sagt till hösten och ha sina inplanerade konserter. Vi behöver allt stöd vi kan få för att det ska kunna genomföras med allt vi förlorade som lokal, instrument, lite uniformer, notställ och det sorgligaste; all gammal dokumentation och unika handskrivna noter från nästan 100 år tillbaka i tiden.

P4070102

                 Foto: Susanna Rytterås. Vy inifrån salen i Folkets Hus vid ett övningstillfälle våren 2014 med Hällekis Musikkår.