Styrelsen

Ordförande: Simon Sjöstrand

Sekreterare: Hanna Widlund

Vice Sekreterare: 

Kassör: Elin Bengtsson

Ledamöter:

Suppleanter:

Dirigent: Lena Öberg  -  hallekismusikkar@live.se

Notansvariga: 

Materialförvaltare: Hanna Widlund och Elin Bengtsson

Valberedning: Elin Bengtsson och Eleonor Frisk

Webansvarig: Susanna Rytterås  -  wells_girl86@yahoo.se

Pressansvarig:

Första Maj Hällekis kuriren (10)Foto: Stefan Sjöö, Hällekis kuriren. Närmast kameran vår ordförande Simon.